Sunday, 18/04/2021 - 20:47|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Bá Xuyên

Kế hoạch công tác tháng 12/2016

Chiều ngày 01/12/2016 Họp HĐSP nhà trường

PHÒNG GD&ĐT TP SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÁ XUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:      /KH-THBX

 

Bá Xuyên, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2016

 

I/ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 11:

 

1/ Công tác đạo đức tác phong:

          + Thực hiện ăn mặc đồng phục đúng theo quy định của trường.

          + Thực hiện giờ giấc lên lớp đảm bảo.

          + không có hiện tượng giáo viên bỏ tiết, bỏ lớp.

          + Chấp hành tốt sự chỉ đạo của cấp trên và thường xuyên tham gia các  hoạt động trong nhà trường.

          - GD học sinh hiểu được lịch sử ngày 20/11.

          - Thực hiện nề nếp giờ giấc ra vào lớp nghiêm túc.

          - Thường xuyên giáo dục học sinh An toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích trong học đường, phòng và chống các dịch bệnhj mùa đông.

          - Thực hiện 100% HS mặc đồng phục vào thứ hai và thứ 5 hàng tuần nhưng chưa được đều, Đội viên đeo khăn quàng đỏ chưa đầy đủ.

          - Thông báo đóng góp các loại quỹ trong năm học.

2/ Công tác chuyên môn

          - Triển khai các công văn của cấp trên đầy đủ.

          - Tổ chức ngày nhà giáo VN 20/11 nghiêm túc.

          - Chỉ đạo cụ thể các hoạt động chào mừng nhà giáo Việt Nam 20/11.Tổ chức các hoạt động vui chơi chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tổ chức Hội thi GV dạy giỏi cấp trường đã xong; Kết quả đạt 14/14 đ/c

- Tiếp túc rèn chữ viết cho HS-GV.

          - Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chương trình giảng dạy và quy chế chuyên môn của giáo viên.

          - Kiểm tra, kí duyệt soạn giảng, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy.

- Tổ chức chuyên đề, thực hiện công tác thao giảng học kỳ1. Vận động giáo viên dạy giáo án điện tử theo kế hoạch.

- Tiếp tục công tác duy trì sĩ số học sinh toàn trường và chống học sinh bỏ học.

          - Kiểm tra sổ sách giáo viên - dự giờ, kiểm tra đột xuất.

          - Tiếp tục chỉ đạo giáo viên bồi dưỡng học sinh giải toán, tiếng Anh trên Internet.

3/ Công tác đoàn thể:

          a/ Công đoàn:

          - Kết hợp BGH tiếp tục thực hiện Xây dựng trường học thân thiện; trường xanh sạch đẹp. Động viên CB - GV tham gia tốt cuộc thi GVDG, tham gia văn nghệ cùng HS trong ngày lễ kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20/11.

          - Thăm hỏi CBGV và gia đình ốm đau, gặp khó khăn (Nếu có).

          - Tiếp tục tuyên truyền CBGV thực hiện tốt cuộc vân động 2 không và cuộc vận động học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM.

          - Kết hợp BGH tổ chức tốt ngày nhà giáo VN 20/11.

          b/ Đoàn - đội:

          - Tham gia các hoạt động do nhà trường phát động, tham gia tốt trò chơi dân gian của công tác đội.

          - Tổ chức chào cờ đấu tuần, sinh hoạt đội, phát động các phong trào thi đua theo chủ điểm của đội.

          - Kết hợp với chuyên môn tổ chức chơi các trò chơi dân gian chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11.

          - Triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

          - Phát động và thực hiện phong trào xanh hóa lớp học.

          - Tiếp tục sinh hoạt đội gắn với chủ đề của đội tổ chức lồng ghép giáo dục học sinh về an toàn giao thông, các dịch, bệnh, các tệ nạn XH trong học đường. 

 4/ Công tác thư viện-Thiết bị:

          a/ Thư viện:

          - Đầu tuần giới thiệu truyện đọc mới cho HS.

          - Tiếp tục cho giáo viên-học sinh mượn SGK-STK.

          - Tổ chức cho học sinh đọc truyện.

          b/ Thiết bị:

          - Củng cố phòng thiết bị, mua mới giá để tranh.

          c/ Y tế :

          - Theo dõi học sinh nghỉ học hàng ngày ( Chú ý các bệnh mùa Đông)

          - Thực hiện cấp thuốc vào cấp cứu ban đầu cho học sinh (nếu có)

          - Theo dõi thường xuyên dịch bệnh thủy đậu đã xuất hiện ở lớp 1B, báo cáo trạm Y tế xã có biện pháp chữa bệnh và ngăn ngừa kịp thời.

          - Tham gia tốt các mặt hoạt động trong nhà trường.

          d/ Kế toán - Tài vụ:

          - Đón đoàn kiểm tra của phòng về kiểm tra triển khai thu các loại quỹ XHH đầu năm. Yêu cầu các lớp triển khai thực hiện chưa đúng chủ trương về công tác XHH mà nhà trường đã đề ra. Khoản nào không đúng thì phải làm lại.

          - Báo cáo chuyển lương tháng 11 xong.

- Báo cáo chi trả lương hàng tháng với phòng GD&ĐT.

- Lập sổ thu các khoản tiền XHH: Theo Quyết định số 848/QĐ-PGDĐT ngày 10/11/2016 của phòng GD&ĐT Sông Công V/v kiểm tra các khoản thu đầu năm học 2016-2017. Các khoản đã thu sau khi kiểm tra được 04 lớp.

+ Bảo hiểm Y tế

+ Bảo hiểm thân thể ( Thu hộ)

+ Quỹ XHH

+ Nước Uống

+ Khuyến học

+ Quỹ Hội CMHS: 3B lại chia ra: Quỹ lớp, lợn nhựa, Tiền Sinh nhật, tiển quạt, Quý HCMHS. ( Lợn nhựa, tiển quạt, sinh nhật, …không ghi vào trong sổ thu của GVCN). Lớp nào ghi như lớp 3B điều chỉnh ngay.

 5/ Công tác khác:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

II/KẾ HOẠCH THÁNG 12/2016:

 

    Chủ đề: “DẠY TỐT-HỌC TỐT LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22/12”.

 

 1/ Công tác chuyên môn:

- Phát động phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt lập thành tích chào mừng ngày TLQĐNDVN và ngày HQPTD 22/12.

- Thực hiện tác phong làm việc nhanh nhẹn, có hiệu quả.

- Phổ biến các công văn của cấp trên.

- Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động và phong trào thi đua ‘ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cưc”. Cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

- Hoàn thiện hồ sơ phổ cập.

- Đón đoàn kiểm tra phổ cập của tỉnh

- Duy trì sỹ số, củng cố nền nếp. Kiểm tra nền nếp các lớp.

- Dự giờ 04 GV. Kiểm tra toàn diện 02 GV khối 3. ( Tuần 2/tháng 12).

- Kiểm tra công tác Đội và Thư viện.

- Kiểm tra rèn chữ viết của GV-HS.

- Thi tiết đọc thư viện

          - Chuẩn bị thông tin sơ kết học kì và số liệu báo cáo cuối học kì I.

          - Bộ phận chuyên môn soạn đề kiểm tra cuối kì 1.

- Triển khai luật và các văn bản theo luật:

          - Hệ thống quạt cần tắt trong giờ chơi hoặc hết buổi.

          - Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chương trình giảng dạy và quy chế chuyên môn của giáo viên..

          - Tăng cường kiểm tra khâu soạn giảng, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên.

- Kết thúc tháng nhận xét thứ năm tuần 18).

          - Thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế kiểm tra.

          - Tuyên truyền vận động kì kiểm tra nghiêm túc.

          - Học tập quy chế đánh giá, nhận xét học sinh.

          - Chuẩn bị thông tin sơ kết học kì I và số liệu báo cáo HKI.

          - Tiếp tục chỉ đạo giáo viên bồi dưỡng học sinh năng khiếu Kỹ thuật-Mỹ thuật.

 2/ Công tác đoàn thể:

          a/ Công đoàn:

          - Kết hợp BGH tiếp tục Xây dựng trường học thân thiện; trường xanh sạch đẹp.

          - Thăm hỏi CBGV và gia đình ốm đau, gặp khó khăn (Nếu có).

          - Tiếp tục tuyên truyền CBGV thực hiện tốt các cuộc vân động 2 không; “Mỗi thầy giáo , cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tao”;  và “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”.

          - Kết hợp BGH vận động PHHS đóng góp Kinh phí hoạt động của ban đại diện CMHS, các khoản thu XHH.

          - Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, dịch bệnh mùa đông. Bệnh thủy đậu.

          b/ Đoàn - đội:

          - Thực hiện tốt phong trào xanh hóa phòng học, phòng làm việc và tham gia tốt trò chơi dân gian của công tác đội.

          - Tổ chức chào cờ đấu tuần, sinh hoạt đội, phát động các phong trào thi đua theo chủ điểm của đội.

          - Tiếp tục sinh hoạt đội gắn với chủ đề của đội tổ chức lồng ghép giáo dục học sinh về an toàn giao thông, các dịch, bệnh, các tệ nạn XH trong học đường.

          - Thi phụ trách Sao và Văn nghệ cấp trường (Tuần 3).

- Thi GV phu trách Đội giỏi.

 3/ Công tác thư viện-Thiết bị:

          - Tiếp tục cho giáo viên-học sinh mượn SGK-STK, đồ dung dạy học.

          - Tổ chức cho học sinh đọc truyện.

- Thường xuyên vệ sinh thư viện-thiết bị

4/ Y tế :

          - Theo dõi học sinh nghỉ học hàng ngày.

          - Mua thuốc và trang thiết bị dụng cụ y tế. Kiểm tra thuốc quá thời hạn để thanh lý.

          - Thực hiện cấp thuốc vào cấp cứu ban đầu cho học sinh (nếu có)

          - Tham gia tốt các mặt hoạt động trong nhà trường.

5/ Tài vụ:

          - Quyết toán kinh phí tháng cuối quý.

          - Quyết toán dứt điểm kinh phí năm 2016. Dự toán kinh phí năm 2017

          - Hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán kinh phí cuối năm tài chính.

          - Báo cáo các loại quỹ và chuyển lương tháng 12.

          - Rà soát số CB-GV-NV đủ điều kiện nâng lương, hướng dẫn kê khai nâng lương đợt 2 năm 2016.

          - Ban lương họp xét nâng lương đợt 2 năm 2016.

6/ Công tác khác:

 

                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                

                                                                                      Đồng Văn Dũng

 

Tác giả: Hiệu trưởng
Nguồn: thbaxuyen.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 2
Tháng 04 : 60
Năm 2021 : 749